Gradimo Inovacije,

Oblikujemo Budućnost

JKP Gradska Toplana Zrenjanin

Naziv Projekta : Izvodjenje mašinskih i izolaterskih radova na izgradnji magistrativnog vrelovoda u naselju Ruža Šulman i 4 Juli u Zrenjaninu
Dimenzije toplovoda: DN500 i DN100
Godina izgradnje: 2023

JKP Toplovod Zrenjanin_1
Fermina Pet Food Indjija_4

Farmina Pet Foods Inđija

Naziv Projekta :Izgradnja dovodnog gasovoda srednjeg pritiska u Inđiji
Dimenzije gasovoda : DN80
Godina izgradnje: 2023

Fabrika ulja Dijamant Zrenjanin

Naziv Projekta : Izvođenje radova na izradi i montaži energetskog cevovoda i opreme fabrike ulja Dijamant u Zrenjaninu
Dimenzije cevovoda: DN80, DN100, DN150 i DN200.
Godina izgradnje: 2021

Vukovic_inzenjering_izradi i_montaži_energetskog_cevovoda_4
Vukovic_inzenjering_Izrada i montaža CO2 sistema

Lakirnica proizvodne hale Velika Plana

Naziv Projekta :Izvodjenje radova na izradi i montaži CO2 sistema za gašenje požara u lakirnici proizvodne hale u Velikoj Plani

Godina izgradnje: 2022

Vukovic_inzenjering_izrada_sistema_gasenja_1

Železnička stanica Novi Sad

Naziv Projekta :Izrada sistema za gašenje požara sa Novec gasom server sobe železničke stanice u Novom Sadu

Godina izgradnje: 2022

Fabrika ulja Dijamant Zrenjanin

Naziv Projekta : Remont silosne opreme, transportnih sistema i procesnih cevovoda fabrike ulja Dijamant Zrenjanin
Godina izgradnje: 2017- i dalje

Vukovic_inzenjering_remont_silosne_opreme_7
Izrada CO2 sistema za gašenje požara Priboj_05

Fabrika Poliestera Priboj

Naziv Projekta : Izrada i montaža CO2 sistema za gašenje požara magacina gotovih proizvoda.

Godina izgradnje: 2023

Farmina Pet Foods Inđija

Naziv Projekta : Izrada unutrašnje gasne instalacije
Dimenzije cevovoda: DN150
Godina izgradnje: 2023

Izrada unutrasnje gasne instalacije Farmina Pet foods Indjija_2
FU Banat Nova Crnja_1

FU Banat Nova Crnja

Naziv Projekta : Izrada i montaža cevovoda za povezivanje rashladnih kula i procesne opreme. Dimenzije cevovoda: DN150 i DN200
Godina izgradnje: 2022